Регионален грант

Vivacom Регионален грант е обществено отговорна инициатива, която подпомага развитието на регионите чрез безвъзмездно финансиране на проекти на местните общности. Кампанията стартира през 2015 г., а в основата й стои идеята за равния старт и резултатите, които оставят траен отпечатък върху напредъка на регионите, а оттам – и на цялата държава. Vivacom Регионален грант подкрепя финансово и логистично обществено значими каузи на граждански организации, които имат новаторски идеи за решаване на важни проблеми за местните общности в малките и големи населени места. Кампанията е с фокус основно върху две приоритетни области - образование и опазване на околната среда

Програмата подкрепя проекти на граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства на детски градини. Стойността на гранта, който може да получи всеки проект, е до 5 000 лева. Продължителността на проекта трябва да бъде до една година. Няма ограничение в броя проекти, които една организация може да подаде. Vivacom Регионален грант се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право. Общите условия на кампанията ще откриете на https://vivacomfund.bg/regionalgrant

В седмото издание на Програмата победители са 12 неправителствени организации, които ще имат
възможност да осъществят проектите си в сферите образование и опазване на околната среда.
Общият награден фонд за проектите е 59 278 лв. В седмото изданието взеха участие 299 проекта
на 264 организации от цялата страна. Общата инвестиция на Vivacom в седемте издания на
Регионалния грант е над 441 000 лв. А общият брой на подкрепените до момента проекти от
цялата страна е 94.

Просперитетът на обществото пряко зависи от развитието на регионите. Вярваме, че насърчавайки креативността, добрите идеи и тяхната реализация по места, стимулираме развитието на местните общности. Хората все повече осъзнават, че промяната е в техни ръце, че могат да бъдат двигател на напредъка и не е необходимо да чакат централизирани решения или външна намеса. Именно местните хора имат силата и енергията да осъществят добрите идеи за промяна, защото те имат най-добра представа за конкретните нужди на своя град или село.
Отличените проекти в седмото издание на Регионален грант са:
Проектът на фондация „Активна историческа карта“, София, е стъпка към дигитализацията на образованието по история. Фондацията ще създаде цифрова динамична карта на тема „Българското възраждане“ – духовно и стопанско. Картата ще съдържа информация, от типа кога и къде са построени първите училища, читалища, печатници, първите християнски църкви, първите фабрики, панаири, ще очертае търговските пътища по българските земи и ще даде информация за всички тези обекти и процеси. Ще бъде изработена от професионални историци и ще бъде достъпна за всички ученици в страната, изучаващи този етап от българската история - 6-и, 7-и и 10-и клас, както и за всички любители на историята.
 
Сдружение „Безопасни детски площадки“, София,чрез проекта си„Имам решение за моята зелена идея“ ще обучи учениците от Ловеч, Стара Загора и Благоевград как да организират доброволческа акция – от възникването на идеята, през събирането на съмишленици, комуникация с институции, до осъществяването ѝ. Ще се създадат екипи, като всеки от тях ще работи по доброволческа идея, която да решава конкретен местен проблем, свързан с околната среда. Ще има срещи с местните власти, бизнеса и гражданския сектор, ще се проведе и конкурс, с жури и победители. От Сдружението искат да покажат на децата пътя към активното гражданство и участие за развитието на местната общност.
 
Сдружение „Зелени Балкани“, Пловдив,ще работи по проекта „Помощ за красивите чапли!“, като съчетае дейности по опазването на редки и застрашени видове птици с обучение на студенти и доброволци по темата. Дейностите ще се провеждат в Защитена зона „Язовир Конуш“ (на 40 км. източно от Пловдив), която е местообитание на най-голямата смесена чаплова колония в България. Организацията си поставя както конкретни природозащитни цели, свързани с размножаването на чаплите, увеличаването на колонията, опазването на местообитанието, така и практическо обучение на студенти по биология и на доброволци по теми като консервационна биология, управление на влажни зони, възстановяване и управление на гнездови местообитания на редки и застрашени видове, управление и ограничаване на заплахите и др.
 
Сдружение „Млади, активни, креативни“ от с. Куртово, общ. Карлово, ще повишава екологичното самосъзнание на най-малко 100 деца, младежи и техните родители чрез директното им включване в еко акции, насочени към намаляване на потреблението на текстилни и пластмасови изделия. Ще постигне това чрез информационна кампания, базари, работилници, насърчаване на разделното събиране на отпадъци,  рециклиране и еко акции за почистване на силно замърсени зони в Карлово, Калофер, с. Куртово, с. Горни Домлян, с. Столетово. Ще работи активно с училищата, детските градини, читалищата и местните власти.
 
Фондация „Музика за България“, София,ще има възможност да надгради инициативата „RockSchool на колела”. Той представлява мобилна музикална академия, която ще вдъхновява младежи от малки населени места (Елин Пелин, Кюстендил, Радомир, Перник, Ботевград, Самоков, Дупница) да се докоснат до музикални инструменти, а защо не и да започнат музикалното си образование. „Пътуваме до избрани малки градове със специално оборудван бус и опитни музикални преподаватели, за да провеждаме отворени музикални уроци и работилници. Искаме да дадем популярни музикални инструменти в ръцете на деца и младежи, за да могат те сами да изпитат тръпката и удоволствието от свиренето на музика. Всяка музикална работилница ще се води от професионални музикални преподаватели“ – казват от Фондацията.
  
Сдружение „Организация на българските скаути“, София, спечели журито с проекта  „Заедно за българските реки“.  Целта им е почистването от отпадъци от коритата на пет български реки, но също така екологичното възпитание и образование на 200 деца и младежи скаути на възраст от 7 до 18 години. Основните активности ще се изпълняват край градовете Русе, Варна, Плевен и Елена, но ще бъдат включени и по-малки населени места в близост до тях. Очакванията са да се включат допълнително още поне 300 участници, включително и родителите на подрастващите. Организацията вече има опит с подобна дейност по почистване, осъществявана съвместно с WWF България, на които скаутите ще разчитат и този път като партньор.
 
Проектът „Чудно детство“ на Фондация „Св. Николай Чудотворец" от Добрич също е отличен от журито. От три години фондацията развива собствено социално предприятие „Чудната градина“, в което младежи с интелектуални затруднения отглеждат зеленчуци и плодове. Разполагат с 15 дка градини и имат 5 оранжерии. Идеята сега е да отворят градините за деца и родители, като създадат пространство, в което да се провеждат уроци на открито, работилници, тематични събития и практически занимания, свързани със засаждането и отглеждането на зеленчуци, плодове и цветя.  Основната цел, която стои за всичко това, е да се създаде среда на толерантност, емпатия и равнопоставеност към хората с интелектуални затруднения.
 
Фондация „Сошъл Фючър“ от София печели с проекта „JAMBA Candles - използвай пак“. Идеята е да направят социално предприятие за удължаване на живота на контейнерите на хиляди изгорели свещи, превръщайки ги в нов натурален и красив продукт. Повечето контейнери за свещи са изработени от алуминий и стъкло – 100% рециклируеми материали. Проблемът е в това, че голяма част от алуминия и стъклото не се събират разделно, което означава, че отиват на боклука. Рециклирането на контейнерите ще се извършва от хора с увреждания, като по този начин те ще имат постоянна трудова заетост, ще общуват с други хора, което има и терапевтично действие за тях. Безработицата сред такива хора се е задълбочила от началото на пандемията, споделят от Фондацията.
 
„Роботика, електроника и програмиране за всеки“ е проект на Фондация „Тинузавър“ от Велико Търново. Тя ще даде възможност на децата в най-малките населени места в Община Велико Търново – с. Леденик, с. Церова кория, с. Самоводене, с. Ресен, с. Водолей, с. Балван, гр. Дебелец, гр. Килифарево – да се докоснат до образователни технологии и методологии от бъдещето. За работилниците, които ще организират, от Тинузавър споделят: „Те винаги са със силна практическа насоченост и предлагат уникално преживяване за участниците. Всичко започва със сглобяването на електронна платка – буквално, с поялник в ръка. Тази платка всъщност представлява миниатюрен компютър, който започваме да се учим да програмираме…“.
 
Проектът „Природата като учител“ на Фондация „Учене за промяна“, София,е свързан с изграждане (почистване, маркиране, картиране) на мрежа от екомаршрути за пешеходен и велотуризъм, както и с организиране на образователни походи с екологична, природозащитна и историческа насоченост в района на с. Ветринци, общ. Велико Търново. Идеята за маршрутите е вдъхновена от природните дадености в околността на селото – каньоните на река Янтра, горите на Предбалкана, скалните масиви, биоразнообразието от растителни и животински видове. Мрежата ще бъде отразена в интерактивна онлайн карта на маршрутите, съдържаща и обучителни материали за биоразнообразието на региона и историческите забележителности.
 
Фондация „Човек с шапка“, София, печели с проекта „Ателиe кино-танц 2022“, чиято цел е да привлече младежи от Белоградчик, Стражица и Каблешково в обучителната програма по танцово кино „Фокус, кино, танц“ и да им помогне да създадат танцови филми за собствения си опит и живот. По този начин инициатива цели да подобри и обогати културния пейзаж в градовете и да окаже подкрепа на действащите читалищни и общински културни дейци там. Филмчетата на младежите ще бъдат представени пред местната общност, а най-харесаните ще участват във фестивала за танцово кино „Фокус, кино, танц” през октомври в столицата.
 
Сдружение „Водолазен клуб Немо“, Бургас,ще има възможност да осъществи идеята „За чисто море и чисти брегове“ – за почистване на морското дъно на яхтеното пристанище в Несебър, както и морското дъно на южния плаж на града. Акцията ще се извърши от водолази, оборудвани със специална техника, с помощта на плаваща платформа за събиране. Почистването ще обхване дълбочина до 7 м., като се очаква да бъдат събрани около 2 тона отпадъци. Ще бъде проведено обучение за деца и младежи относно опазването на околната среда и намаляването на последиците от климатичните промени.
 

Свързани новини