Регионален грант

Подкрепяме вашите идеи

Vivacom дари 100 000 лева за проекти, насочени към образование и околна среда

Vivacom Регионален грант е най-мащабната обществено отговорна инициатива на Vivacom. С нея телекомът подкрепя значими проекти на граждански организации от цялата страна, които решават проблеми на местните общности, свързани с образование и опазване на околната среда. Кампанията стартира през 2015 г., а в основата ѝ стои идеята за устойчивото развитие на всяко населено място, независимо от неговата локация и големина.

В изцяло обновеното девето издание телекомът подкрепи 10 проекта със 100 000 лева. Всяка от гражданските организации получи по 10 000 лева, за да реализира своята идея в областта на образованието или опазването на околната среда.

Тази година програмата събра рекорден брой кандидатури – 395 от 361 граждански организации от цялата страна.

От старта на Vivacom Регионален грант до сега телекомът е подкрепил 118 проекта на 105 граждански организации, а общата стойност на сумата вече надвишава 600 000 лева.

Съществена новост в деветото издание е въвеждането на акселераторска програма, през която финалистите ще преминат заедно с експерти от Български център за нестопанско право. Организациите вече преминаха през първата лаборатория, в която трансформираха идеите си в истински демонстрационни проекти - пример за природосъобразно поведение и модерни образователни подходи. Предстоят още 2 лабораторни срещи, на които ще доразвият комуникационните си умения и ще обменят опит и успешни практики с финалисти от предишни издания на Регионалния грант. Останалите идеи, които са преминали успешно преселекция, ще участват в две онлайн обучения за писане, управление и отчитане на проекти, както и за комуникации и работа с медии.

В периода от април до средата на ноември проектите на финалистите ще допринесат за опазване и съхраняване на морската флора и фауна по дивите черноморски плажове, за възстановяване на естествени хранителни вериги в планините, за преодоляване на функционалната неграмотност при младежи, за развиване на чуждоезиково знание сред незрящи, за изграждане на образно мислене на глухи деца чрез литературни произведения в съответните региони в страната.

Свързани новини