Регионален грант

Vivacom Регионален грант е обществено отговорна инициатива, която подпомага развитието на регионите чрез безвъзмездно финансиране на проекти на местните общности. Кампанията стартира през 2015 г., а в основата й стои идеята за равния старт и резултатите, които оставят траен отпечатък върху напредъка на регионите, а оттам – и на цялата държава. Vivacom Регионален грант подкрепя финансово и логистично обществено значими каузи на граждански организации, които имат новаторски идеи за решаване на важни проблеми за местните общности в малките и големи населени места.

В седмото издание на кампанията се провежда в периода 26 ноември 2021 г. – 23 януари 2022 г., като фокусът е основно върху две приоритетни области - образование и опазване на околната среда

Програмата подкрепя проекти на граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства на детски градини. Общият размер на фонда в седмото издание е 60 000 лв. Стойността на гранта, който може да получи всеки проект, е до 5 000 лева. Продължителността на проекта трябва да бъде до една година. Няма ограничение в броя проекти, които една организация може да подаде. В Програмата могат да кандидатстват и организации, които вече са получилифинансова подкрепа предходни години. Важното е инициативите да са с образователна или екологична тематика и да са насочени към промяна, полезна за местната общност.

Общите условия на кампанията и стъпките за кандидатстване ще откриете на https://vivacomfund.bg/regionalgrant

Кандидатстването е до 23 януари 2022 г. само онлайн, чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване на www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply

Победителите в седмото издание на Vivacom Регионален грант ще бъдат обявени през март 2022 г. Журито, което ще оценява и подбира проектите тази година, е в състав:

Общата инвестиция на Vivacom в шестте издания на Регионалния грант е над 382 420 лв., като до момента са подкрепени 82 проекта проектни идеи на 77 граждански организации от цялата страна.

Vivacom Регионален грант се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право.

Просперитетът на обществото пряко зависи от развитието на регионите. Вярваме, че насърчавайки креативността, добрите идеи и тяхната реализация по места, стимулираме развитието на местните общности. Хората все повече осъзнават, че промяната е в техни ръце, че могат да бъдат двигател на напредъка и не е необходимо да чакат централизирани решения или външна намеса. Именно местните хора имат силата и енергията да осъществят добрите идеи за промяна, защото те имат най-добра представа за конкретните нужди на своя град или село.

Свързани новини