За Vivacom Регионален грант VII

Програма Vivacom Регионален грант е една от нашите обществено отговорни инициативи, чиято цел е да подкрепя проекти на граждански организации, които се развиват в малки или по-големи населени места от цялата страна. През 2021-2022 г. провеждаме седмото издание на Програмата с нови приоритети и ангажимент към най-актуалните проблеми на това десетилетие, свързани с предизвикателствата пред опазването на околната среда и нуждата от адекватно и качествено образование за всеки.  

Програмата се реализира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /грант/. През новия период Vivacom Регионален грант подкрепя инициативи на НПО в сферата на образованието и опазването на околната среда.

Наградният фонд е 60 000 лв. Стойността на гранта, който може да получи всеки проект, е до 5 000 лева. Продължителността на проекта следва да е до 1 година. Всяка организация може да подаде повече от 1 проект, без ограничения. За Регионалния грант могат да кандидатстват и организации, които вече са получили финансова подкрепа от Програмата през предходна година. За нас е важно в предложените идеи да видим образователен и природозащитен потенциал.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 23:59 часа на 23.01.2022 г.

Подкрепените идеи ще бъдат обявени през март 2022 г. 

Какво подкрепя програмата?

Vivacom Регионален грант подкрепя проектни предложения на граждански организации в сферите на образованието и на опазването на околната среда, които едновременно покриват 3 ключови критерия:

 1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ИЛИ ПРИРОДОЗАЩИТНА НАСОЧЕНОСТ – при оценяване на проекта ще се преценява доколко предвидените в него дейности имат образователен характер и подходи за развиване на знания и умения (за всякакви възрастови групи), съответно – са насочени към опазването и възстановяването на околната среда и повишаване на природозащитната култура.
 2. ПОЛЗА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМ ЗА КОНКРЕТНА ОБЩНОСТ – при оценяване на проекта ще се преценява адекватността на поставения проблем или на инициативата, доколко предложените дейности могат да постигнат желаните резултати, както и доколко са адекватни предвидените средства;
 3. ВЪВЛИЧАНЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ – при оценяване на проекта ще се преценява доколко инициативата дава възможности за участие на повече хора, изграждане на партньорства, ангажиране на институции в решаване на поставения проблем;

Внимание! Vivacom Регионален грант НЕ подкрепя:

 • Проекти, свързани с религиозна или политическа дейност;
 • Проекти, които са изцяло за закупуване на оборудване или ремонт на материална база;
 • Медицинско лечение или процедури;
 • Хуманитарни помощи или благотворителни дарения;
 • Покриване на лихви по заеми;
 • Дейности, насърчаващи към насилие и омраза.

Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати в конкурса за финансова подкрепа в програма Vivacom Регионален грант са:

 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
 • Народни читалища; 
 • Настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.

Внимание! Програмата НЕ подкрепя проекти на:

 • Вероизповедания;
 • Политически партии и свързани с тях организации;
 • Бизнес асоциации;
 • Синдикални организации;
 • Общини и асоциации на местните власти.

Кандидатстване

Кампанията за набиране на проектни предложения започва на 26 ноември 2021 г. и приключва на 23 януари 2022 г.

Проектите се изпращат само онлайн чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване на: https://vivacomfund.bg/regionalgrant/apply/

За повече информация относно условията и начина за кандидатстване – запознайте се със:

Важно! Срокът за кандидатстване е до 23:59 часа на 23.01.2022 г. Формуляри, получени след обявения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

График на програмата

 • Кандидатстване с проектни предложения: 26.11.2021 г. – 23.01.2022 г.
 • Оценяване на проектите: 24.01.2022 г. – 17.02.2022 г.
 • Обявяване на печелившите: през март 2022 г.
 • Сключване на договорите и започване на изпълнение на дейностите по проектите: април-май 2022 г.

Важно! Проектните дейности следва да бъдат планирани да започнат не по-рано от месец май 2022 г.

За въпроси и контакти

За въпроси, свързани с кандидатстване в седмото издание на програма Vivacom Регионален грант /2021-2022/, както и при последващо изпълнение на одобрените за финансова подкрепа проекти, може да се свържете с екипа на Български център за нестопанско право по имейл на: regional.grant@vivacom.bg.

За евентуални промени в Програмата, обявяване на спечелилите проекти и обща информация за Vivacom Регионален грант следете: сайта на Vivacom Fund: www.vivacomfund.bg, сайта на Български център за нестопанско право: www.bcnl.org и НПО Портала: www.ngobg.info.