Напълно обновеният Vivacom Регионален грант

 • Нова опростена форма на кандидатстване – изпращане на ИДЕЯ
 • Въвеждане на 3-компонентна АКСЕЛЕРАТОРСКА програма
 • Сроковете – проектите ще се реализират в рамките на календарната година – до ДЕКЕМВРИ 2024 г.

Vivacom увеличава общия фонд за подкрепа на 100 000 лева, като всеки проект може да кандидатства за грант до 10 000 лева.

Срок: 18 февруари 2024 г.

Образование

Околна среда

 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
 • Народни читалища;
 • Настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.

 Vivacom Регионален грант НЕ подкрепя:

 • Проекти, свързани с религиозна или политическа дейност;
 • Проекти за закупуване на оборудване или ремонт на материална база;
 • Медицинско лечение или процедури;
 • Дейности, насърчаващи към насилие и омраза.
 • Кандидатстване с проектни предложения: 23 януари – 18 февруари
 • Оценяване на проектите: февруари – март
 • Обявяване на финалистите: март
 • Период на изпълнение: април – ноември
 • Отчитане: декември

За въпроси и контакти

За въпроси, свързани с кандидатстване в деветото издание на програма Vivacom Регионален грант, както и при последващо изпълнение на одобрените за финансова подкрепа проекти, може да се свържете с екипа на Български център за нестопанско право по имейл на: regional.grant@vivacom.bg.

За евентуални промени в графика на програмата, обявяване на победителите и обща информация за Vivacom Регионален грант следете: сайта на Vivacom Fund: www.vivacomfund.bg и сайта на Български център за нестопанско право: www.bcnl.org.