Други проекти

Безопасен интернет

Като отговорна и водеща телекомуникационна компания VIVACOM се ангажира активно с подобряването на информираността на обществото и популяризиране на добрите практики за безопасно използване на интернет от децата. Компанията е съосновател на Национален център за безопасен интернет и всяка година се включва в инициативите, организирани по случай Международния ден за безопасен интернет.

Доброволчество

Като един от най-големите работодатели в България, със силна социална политика, осъзнаваме своето значение за развитието на обществото и възможността и силата да го направим по-добро чрез доброволен труд. Ето защо, през 2010 година, обединихме своите служители и създадохме VIVACOM Cares – нашият доброволчески клуб. Всяка година над 200 доброволци се включват в акциите, организирани съвместно с граждански организации, Природен парк Витоша и Планинската Спасителна служба.

Свързани новини