Други проекти

Доброволчество

Като един от най-големите работодатели в България, осъзнаваме своето значение за развитието на обществото и възможността и силата да го направим по-добро чрез доброволен труд.

Ето защо, още през далечната 2010 година, обединихме своите служители и създадохме наш доброволчески клуб. Всяка година над 250 доброволци се включват в акциите, организирани съвместно с граждански организации, като Природен парк Витоша, Планинската Спасителна служба, Горско стопанство София и други. Акциите ни включват разнообразни активности, от облагородяване на природни и градски местности и поддръжка на екопътеки и кътове за отдих, през засаждане и грижа за гори, до създаване и поддържане на цветни алеи за стимулиране популацията на пчелите.

Правим го, защото грижейки се за опазването на природата, полагаме основите на едно по-зелено бъдеще и допринасяме за един по-добър живот за всички нас.

Предприемачество

За Vivacom образованието е на първо място, защото колкото способни и квалифицирани са младите поколения, толкова по-успешно ще бъде бъдещето развитие на страната ни. Въпреки че качественото образование е в основата, прилагането на наученото е това, което надгражда знанията и ги обогатява. Наред с практиката от голямо значение е изграждането на предприемаческо мислене в учениците, за да се превърнат в лидери от ново поколение.

Именно затова Vivacom подкрепя утвърдената дългогодишна кампания „Учебна компания” на Джуниър Ачийвмънт България. Тя е практически ориентиран и световно утвърден учебен курс за стартиране на собствен бизнес, който Европейската комисия признава за „най-добра практика в обучението по предприемачество“. Целта на програмата е младежите да се научат как да развиват и материализират своята идея, превръщайки я в бизнес, който да управляват в рамките на една учебна година. Учениците получават безценен опит и умения от ментори експерти в съответните сфери, които ги напътстват през цялата учебна година и им помагат в подготовката, реализацията и дейността на тяхната учебна компания.

Така младите предприемачи създават работещи идеи и бизнес планове с цел изграждане на компании, които са социално отговорни, насочени към подобряване на бъдещето и средата, с отношение към природата и „в крак“ с новите технологии, а това ги подготвя за успешната бъдеща реализация.

Безопасен интернет

Като отговорна и водеща телекомуникационна компания Vivacom се ангажира активно с подобряването на информираността на обществото и популяризиране на добрите практики за безопасно използване на интернет от децата. Компанията е съосновател на Национален център за безопасен интернет и всяка година се включва в инициативите, организирани по случай Международния ден за безопасен интернет.

Свързани новини