Образование 4.0

Образованието винаги е било един от основните ни приоритети, защото едно общество е толкова развито, колкото е развито образованието, което предлага. Дигитализацията на образованието – начално, средно и висше е една от най-актуалните и важни теми на днешния ден, тъй като от нея зависи бъдещата конкурентоспособност на учениците и студентите, уменията, които ще натрупат и цялостната им подготовка за реализация в живота.

Образование 4.0 е най-голямата инициатива за дигитализация на образованието в България. Стартира през 2018 г. съвместно с вестник „24 часа“ и Министерството на образованието и науката

Кампанията има за цел да популяризира дигиталните образователни ресурси и добрите примери за дигитално образование у нас, да стимулира обмяната на опит между участниците в учебния процес, както и да подпомогне въвеждането на нови технологии и прилагането на предимствата им във все повече български училища – вкл. използване на облачни платформи за обучение и споделяне на ресурси, онлайн тестване чрез тестове, използване на електронен дневник, мултимедийни платформи за учебно съдържание като видео уроци.

Образование 4.0 поставя на дневен ред в публичното пространство проблемите пред дигитализацията, за да провокира открит и продуктивен диалог с високи заинтересовани страни – учители, родители, ученици, институции, министерства, неправителствени организации, медии и бизнес.

В основата на инициативата е разбирането, че технологиите имат потенциал да направят учебния процес по-интересен и полезен, а часовете да се превърнат във вълнуващо, интерактивно и мултимедийно изживяване, което има реална възможност да повиши успехите и уменията на учениците и да ги подготви по-адекватно за пазара на труда, който ги очаква. Ползи от въвеждането на модерни технологии в образованието има също за родители и учители – общуването и споделянето на информация помежду им стават бързо, качествено и навременно.

Кампанията включва провеждане на проучвания за нагласите и потребностите на участниците в образователния процес, провеждане на дискусии и кръгли маси и организиране на национални конференции за популяризиране на проблема и неговите решения.

В рамките на кампанията беше създадена първата дефиниция за дигитално образование, съгласувана с всички заинтересовани страни и заедно с ясната посока за развитие и въвеждане на дигитализацията бяха представени на Министерството на образованието.

Дигиталното обучение представлява преподаване, учене и цялостно общуване между учителиученици-родители с помощта на дигитални устройства и нови технологии. Новаторският подход при дигиталното образование използва уменията и активността на учениците в интернет, като развива тяхната креативност, аналитично мислене и възможности за работа в екип. За да отговаря на съвременните нужди на учениците и да бъде „дигитална“, една паралелка трябва да използва основни технологични инструменти, като: защитена интернет среда, електронен дневник, електронен бележник, електронни учебници, дигитални канали за комуникация, интерактивни учебни дъски, виртуални уроци и тестове за изпитване.“

Ние във Vivacom активно развиваме проекти в сферата на образованието още от 2014 г. Основния фокус в сферата на образованието е дигитализацията на учебния процес и достигането на учащите до новите интерактивни начини на обучение, които предоставят технологиите.

Първият ни образователен проект е онлайн платформата Viva Cognita, която стартира през ноември 2014 г. Тя е безплатна за всички ученици в страната. Целта на платформата е да стимулира децата да се ориентират към точните науки - математика, информатика, информационни технологии и компютърни науки, да помогне в усвояването им с помощта на компютрите и новите технологии, и да насърчи изявата им чрез разнообразни състезания и конкурси. Днес платформата има над 700 различни задачи, и 2 пъти годишно се провеждат големи онлайн състезания по програмиране – математика с компютър.

Проектът се реализира от Vivacom съвместно с Института по математика и информатика на БАН и Съюза на математиците в България.

През 2015 г. поставихме начало и на иновативната платформа за безплатно видео съдържание на историческа тематика Viva History, съвместна инициатива със Сдружение „Българска история“. Сайтът представлява историческа видео платформа с образователни анимирани видеа, предназначени за всички ученици и за възрастни, които се интересуват от българската история, бит и култура.

Viva History е разделен на няколко подкатегории, сред които „Личности“, „Събития“, „Бит и култура“ и други. Във видео платформата има и специална категория видеа за деца 5 до 7 години, които ги запознават по вълнуващ начин с историческите факти и личности. Образователните видеа са с продължителност между 5 и 8 минути, с цел да представят по максимално интересен и достъпен начин конкретни личности, събития и факти. В допълнение към тях има образователни тестове, с които всеки посетител може да изпробва знанията си. Видеата са изработени спрямо учебното съдържание и са подходящ помощник в дигиталните уроци.

Свързани новини