Образование 4.0

Образованието винаги е било един от основните ни приоритети, защото едно общество е толкова развито, колкото е развито образованието, което предлага.

Дигитализацията на образованието е една от най-актуалните и важни теми на днешния ден, тъй като от нея зависи бъдещата конкурентоспособност на учениците, уменията, които ще натрупат в училище, и цялостната им подготовка за реализация в живота.

През 2014 година стартирахме онлайн платформата VIVA Cognita с безплатен достъп за всички ученици в страната. Целта на платформата е да стимулира децата да се ориентират към точните науки, да помогне в усвояването им с помощта на компютрите и новите технологии, и да насърчи изявата им чрез разнообразни състезания и конкурси. VIVA Cognita стимулира учителите да използват иновативни методи за преподаване и да развиват извънкласните форми на обучение.

Проектът се реализира съвместно с Института по математика и информатика на БАН и Съюза на математиците в България.

През 2015 поставихме начало на иновативната платформа за безплатно видео съдържание на историческа тематика VIVA History. Сайтът представлява историческа видео платформа. Образователните клипове са подходящи за всеки, който има интерес към българските история, бит и култура. VIVA History е разделен на  категории, сред които „Личности“, „Събития“, „Бит и култура“ и други. Видео платформата съдържа и категория анимирани видеа, предназначени за деца, които ги запознават по вълнуващ начин с историческите факти и личности. Включени са и онлайн тестове за  проверка на знанията по история, география, кино и др. 

VIVA History е съвместна инициатива със Сдружение „Българска история“.

Най-голямата инициатива за дигитализация на образованието стартира през 2018 г. Образование 4.0 популяризира дигиталните образователни ресурси. Сред тях са използването на облачни платформи за обучение и споделяне на ресурси, онлайн изпитването чрез тестове, използване на електронен дневник, мултимедийни платформи за учебно съдържание като видео уроци.

В основата на инициативата е разбирането, че технологиите имат потенциал да направят учебния процес  интересен и полезен, а ученият час да се превърне във вълнуващо, интерактивно и мултимедийно изживяване, което има реална възможност да повиши успехите и уменията на децата и да ги подготви по-адекватно за пазара на труда, който ги очаква. Ползи от въвеждането на модерни технологии в образованието има също за родители и учители – общуването и споделянето на информация помежду им стават бързо, качествено и навременно.

“Образование 4.0” е съвместна кампания с вестник “24 часа”.

Свързани новини