1Стъпка 1
2Стъпка 2
3Стъпка 3
4Стъпка 4
5Стъпка 5
6Стъпка 6
7Стъпка 7
 • ЗАЩО НИЕ?

  (информация за организацията)
 • Напишете с едно изречение:
  1. Името на проекта;
  2. Основна цел на проекта;
  3. Населените места, в които ще се изпълняват дейностите по проекта и
  4. Общата стойност на бюджета на проекта.
  Полето е с лимитиран брой символи 500.
 • Опишете кратко и ясно мисията на организацията. Полето е с лимитиран брой символи – 400
 • Полето е с лимирант брой символи – 1200