Проектите, които ще получат финансиране по второто издание на програма VIVACOM Регионален грант 2017

Проект „Диви и Щастливи“ на Българска фондация „ Биоразнообразие“ 4985 лв.
Проектът предвижда занимания на открито с деца, посещаващи целодневната детска градина „Радост“ 1 в Габрово.

Проект „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“ на Морски клуб “Приятели на морето” 5000 лв.
„Детско морско училище“ е иновативна възможност за социална интеграция на деца с противообществени прояви и деца в неравностойно социално положение.

Проект „Мобилна книжарница“ на Сдружение Интегра 5000 лв.
Мобилната книжарница ще пътува по големите литературни салони и фестивали в България и в чужбина.

Проект „XXIV Международен детски великденски фестивал – Босилеград 2017“ на Гражданско сдружение „Група на либерални, амбициозни и солидарни “ 5000 лв.
Фестивалът събира веднъж годишно представители на всички общности извън България, в които живеят наши сънародници.

Проект „Джаз-фест на Деветашкото плато“ на Сдружение “Деветашко плато” 5000 лв.
Нетрадиционният джаз фестивал на открито край пещерата Гарваница ще подпомогне съживяването на 10-те села в Деветашкото плато.

Проект „Обучения на ученици за създаване на доброволчески клубове“ на Фондация “Герои на времето” 3225 лв.
В рамките на проекта 15 градски младежи над 18 г. ще се потопят за 10 дни в живота на село Долни Вадин, обл. Враца

Проект “Село назаем” на Народно читалище „Съзнание-1927 г.“ 4500 лв.
В рамките на проекта 15 градски младежи над 18 г. ще се потопят за 10 дни в живота на село Долни Вадин, обл. Враца

Проект „Добър ден, Свежен“ на Народно читалище „Груд Георгиев – 1868 г.“ 4980 лв.
„Добър ден, Свежен“ продължава и надгражда съществуваща инициатива за всекидневна помощ на възрастните жители.

Проект „ЗАЕДНО ЗА ТАБАЧКА“ на Спортно туристическо и природозащитно дружество “Академик“ 4980 лв.
Създаването на атрактивна Зона за скално катерене, планинско колоездене и туризъм „Табачка“ ще се съживи с. Табачка, обл. Русе.

Проект „Дунав – Синьото училище“ на СДРУЖЕНИЕ „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО-ПРИСТА” 4990 лв.
По проекта ще бъдта организирани 4 образователни лагера за ученици и студенти, съчетани с почистване на Дунавски острови.

Проект „Хляб на тъмно – месим, за да се смесим“ на Сдружение “Международен съвет на самодейните средища“ 4850 лв.
Проектът цели социално включване и личностна трансформация на хора с нарушено зрение чрез месене на хляб на тъмно заедно със зрящи хора.

Проект „Хипотерапия за деца с увреждания“ на Сдружение “Закрила“ 5000 лв.
Чрез хипотерапия ще се подобри физическото и психо-емоционалното състояние на децата с множество увреждания, детска церебрална парализа и аутизъм, с които родителското сдружение работи.

Проект „КИНОlove – на лов за късо кино!“ на Фондация „Не мигайте пред българското кино! (NoBlink)“ 5000 лв.
„KИНОlove – на лов за късо кино“ е първото социално събитие извън пределите на столицата, фокусирано върху развитието на културата за гледане на къси български филми.