През май 2015 г. VIVACOM стартира програма за дарителство по ведомост VIVA Help. Целта на вътрешната инициатива е  набиране на средства и създаване на фонд в помощ на служители на компанията със сериозни заболявания. В нея всеки месец даряват средно 2 379 души или 42% от служителите. Този висок процент участие е рекорд не само за България, но и за Европа, според фондация „Помощ за благотворителността в България“, партньор на VIVACOM в рамките на програмата. За една година бяха събрани 227 330 лв., като компанията е дарила 50 000 лв. и се ангажира да дари допълнителни средства при необходимост.

Благодарение на всеотдайността и отговорността на хората, които работят в компанията, VIVACOM получи престижното признание „Златен знак за дарителство от работното място“ за вътрешни кампании за дарителство на служителите си през 2015 г. Наградите „Отговорна компания – отговорни служители“ се организират от Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ) в партньорство с Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО).

Българският телеком провежда и ежегодна програма за ангажиране на служителите към каузи чрез доброволен труд под наслов VIVACOM Cares. В нея участват над 350 доброволци, които се включват към предпочитани от тях каузи и през изминалата година са отделили повече от 2 000 часа от свободното си време за тях. Всеки месец компанията организира различни и разнообразни инициативи, като маркиране на еко пътеки, почистване на паркове и градини, посещения на домове за сираци, ремонтиране на детски площадки, организиране на благотворителни базари и други.