Мисия и Цели: Фондацията е създадена на 13.11.2014 г. със следните цели: подпомагане и развитие на съвременните образователни процеси, които допринасят за изграждането и утвърждаването на механизмите на демократичното, независимо и свободно гражданско общество; популяризиране и разпространяване на световните постижения и положителни практики в областта на образованието; включването на България в световните образователни процеси. Мисията ни е възпитаване на отговорни и толерантни млади хора.

Какъв е проблемът: България е на първо място по нежелани бременности и раждания при момичета между 14 и 19 години. 9 от всеки нови 10 случаи на ХИВ са се заразили по сексуален път докато преди 3-4 години това е било при инжекционна употреба на наркотици, над 50% от новите случаи на ХИВ са хора между 15 и 29 години (МЗ, 2014г.). Почти всяка 4-та жена у нас е била жертва на сексуално насилие от страна на партньора си. България е в челото на всяка негативна статистика, свързана със сексуалното здраве на младите хора. Причините са, че сексуалното (здравното) образование не е част от задължителната училищна прогрма, а вкъщи сексът традиционно е тема табу. Инициативата оттук нататък е поддържане на платформата с актуално съдържание в медийната й част, което да се обновява няколко пъти седмично; масирани информационни кампании он- и офлайн за достигане до максимален брой ученици; включването на младежи, които работят с връстници на принципа peer to peer по темите на сексуалното здраве; привличането и включването на организации, които активно работят в областта на репродуктивното и сексуално здраве, срещу сексуалното насилие и трафика на хора, за равноправие на половете и др. с цел информационни кампании, създаване на съдържание и на указател към кога да се обръщат тийнейджърите, когато имат нужда от помощ или съвет, свързани със сексуалното им здраве и безопасност.

Определяне на индикатори за оценяване на успеха на проекта: Брой обхванати ученици в училища, Брой посещения на онлайн платформата, Брой обучени младежи-обучители на връстници

Очаквани резултати: Информираност на тийнйджърите – по начин, който те биха прегърнали посланията за сексуалното си здраве – анонимно, позитивно, кратко, ясно, лесно, надеждно, изчерпателно, честно и откровено. Нашите проучвания сред тийнейджъри показват, че те сами търсят информация за тези теми – като не я получават в училище или вкъщи, си говорят „глупости” помежду си и питат интернет, където тя е „или порно, или твърде медицински обяснена”. Това са едни от най-вълнуващите и важни теми за тях и те сами търсят отговорите, но не ги намират. Затова ние искаме да им ги дадем там, където питат – онлайн, и в училище чрез информационни срещи с тях.

Обратно към всички одобрени проекти.