Общо 11 от подадените над 270 предложения спечелиха финансиране от VIVACOM Регионален грант, който стартира за пръв път в края на 2015 г. Инициативата на телекома се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право.

В кампанията кандидатстваха неправителствени организации, училища и читалища от 27 области в страната. VIVACOM Регионален грант цели подпомагане на регионите в България и стимулиране на малките общности в тях. За прозрачността при оценяването, спазването на критериите и безпристрастното избиране на проектите се погрижи 5 членно жури в състав Любен Панов, директор на Български център за нестопанско право (БЦНП); Ива Дойчинова – журналист; Захари Карабашлиев – белетрист и драматург; Крис Георгиев – създател на Фондация StartUP; Веселка Вуткова – Директор Корпоративни комуникации във VIVACOM. Те класираха на финала 11 проекта в разнообразни области – облагородяване на средата, дарения на книги за училища и читалища, осигуряване на техника за подобряване на учебния процес, образоване и повишаване на информираността по значими проблеми и други.

„Като български телеком за нас е огромно удоволствие да знаем, че можем да съдействаме за реализирането на толкова интересни проекти, които ще допринесат за развитието на различни региони и техните местни общности“, сподели Веселка Вуткова, директор Корпоративни комуникации във VIVACOM, част от журито на Гранта.

В рамките на програмата постъпиха 270 проекта, 94 от които подадени от малки села в България. Над 100 от получените предложения бяха подготвени от училища, а 50 – от читалища. 20% от всички проекти бяха насочени към образованието и развитието на умения сред подрастващите.

Подкрепа получава проектът на Фондация „Детски книги“ – „Читателска щафета“, който цели да възпита любов у малките към книгите и насърчаване на четенето на национално ниво. “Ученици 2.0“ на Народно читалище “Бъдеще сега 2006” ще получи финансиране за създаване на подходяща среда за развитие на способностите на младите хора и децата в община Смолян в един от най-бързо развиващите се сектори – информационните технологии. Мисията на проекта „Чети и предай нататък” на Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” – с. Малорад е да развие любовта на децата към четенето и логично към трупането на знания. Сред спечелите проекти се откроява този на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ „Изследвай Драгоманското блато“, чиято основна цел е да опише водните безгръбначни организми в блатото и най-вече да позволи на децата на практика да научат повече за тях по един достъпен и забавен начин. Друг любознателен проект е инициативата на СОУ Иван Вазов „Астропарти – Вършец“, която цели да обогати знанията и уменията на младите хора в областта на астрономията. Проектът на Народно читалище “Алеко Константинов – 1919 г.“ – „Да открием богатството“ – ще обогати и затвърди знанията в областта на историята и развиване на качества като логика, фантазия и креативност у децата. Финансиране ще получи и проектът „Информационни кампании и обучения Loveguide“ на Фондация „Лърн“, който засяга много важна тема от нашето общество – сексуалното здраве и образование на подрастващите. С проекта “Парк „Ракитин” с. Трудовец – любимо място за отдих, спорт, образование и култура“ Сдружение “Трудолюбци” ще помогне за монтирането на спортни съоръжения, изграждането на детска площадка и цялостното обновяване на парка чрез доброволен труд. 104 ОУ „Захари Стоянов“ също получава подкрепа от VIVACOM Регионален грант за проектa“Какъв да стана?”, фокусиран върху кариерното ориентиране на децата от паралелките от втори клас в това учебно заведение. Да спасим младите от войната на пътя” на Сдружение “Млади, активни, креaтивни” цели намаляване на общия брой пътнотранспортни произшествия и жертви в селото. “Детска работилница за чистота“ на ОУ “Иван Вазов” в с. Извор, област Перник цели повишаване на съзнанието на местните жители от всички възрастови групи относно вредите за здравето от неправилното изхвърляне и горенето на отпадъците, с помощта на най-добрите посланици – децата.

Един специален проект, който беше високо оценен от журито, ще получи финансиране от VIVACOM извън общата сума на Гранта. „Да открием България с жестове“ на фондация „Заслушай се“ е особено значим за глухите жители и гости на страната ни, защото ще им позволи да се възползват от квалифицирани гидове и специално организирани туристически обиколки из интересни места в България. Телекомът ще партнира на фондацията дългосрочно в различни инициативи, свързани с нуждите на хората с увреден слух.

VIVACOM стартира Програма „Регионален грант“ с подкрепата на Фондация Български център за нестопанско право. Грантът подкрепя добрите идеи във всеки български град или село чрез отпускане на безвъзмездна помощ.

Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени за проекти в периода октомври 2015 – март 2017 г. са в размер на 50 000 лв. Стойността на всеки проект може да бъде до 5 000 лева.

Програмата финансира инициативи със средна продължителност до 1 година, но е възможно да бъдат подкрепени и по-дългосрочни проекти, след конкретна преценка с оглед на тяхната устойчивост.

Няма ограничение за сферите, в които ще се развиват местните общности. При преценката на инициативите се взимат под внимание следните критерии:

Ефект върху хората на местно ниво;

Полза за общността от реализиране на инициативата;

Въвличане на общността;

Иновативност или нов начин за решаване на проблем.

За финансиране можеха да кандидатстват само читалища, училища и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, регистрирани в Централния регистър към Министерството на правосъдието.

 

Тук може да прочетете повече за процедурата по кандидастване.

За контакти: regional.grant@vivacom.bg