На 7ми ноември 2015 година в НДК се проведе третото издание на форума за родители, деца и учители – Digital KidZ, което имаше за цел да изгради мост между технологиите, обществото и децата. Амбициозното начинание беше реализирано в партньорство с VIVACOM. Темата на събитието беше за образованието на малките и как интегрирането на новите технологии при тях може да им бъде полезно без това да ощетява социалните им умения.

Форумът включи конференция с практически съвети за родителите, а по време на лекционния панел партньорите на VIVACOM представиха иновативните образователни платформи “VIVA Cognita” и “VIVA History”. Целодневната програма на събитието включи освен панела от 13 лекции, насочени към възрастните, и интерактивни забавления за децата под формата на творчески кътове. Наред с тях и VIVACOM имаше своя работилница, където беше демонстрирана ефективната и интересна употреба на технологиите в полза на знанието. Основен акцент в къта бяха онлайн платформите “VIVA Cognita” и “VIVA History” , които убедиха малките гости колко полезни са на практика. Увлекателните занимания в работилницата амбицираха малчуганите да се включат активно в разнообразните игри и най-активните участници получиха много атрактивни награди.