Сред активностите, в които VIVACOM участва, се включват и множество  посветени на младите хора. Една такава инициатива, организирана от сдружение „Българска история“, е посветена на училищното образование. VIVACOM с удоволствие се присъедини към проекта, защото силно вярва, че зад индивидуалния успех на всеки млад човек стои и познаването на историята на страната му.

VIVACOM и организаторите вложиха максимални усилия, за да развият инициативата „Да обиколим българските училища“, чиято цел е да запознае учениците с българската история, но поднесена по един по-интерактивен, интересен и достъпен начин. Чрез поредица от открити дискусии, мултимедийно представяне на специално подготвени материали и разиграване на въпроси, обвързани с историята, географията и спорта,  учениците получават необходимите им знания.  Започнала като доброволна инициатива на няколко млади хора през 2014г., днес инициативата „Да обиколим българските училища“ достигна не само до 60 населени места в България, но и до учащите в съседна Гърция и успя да разпали искриците гордост, които всеки млад човек сред тях носи.

Повече информация за инициативата може да намерите на: http://www.bulgarianhistory.org