В началото на 2013 г. VIVACOM проведе анкета, за да се запознае с нивото на информираност на хората по темата за безопасното ползване на интернет от децата. Резултатите показаха, че всеки пети родител не се чувства достатъчно информиран и не знае как да образова и предпази детето си от вредно съдържание в глобалната мрежа. Темата се отнася към всички възрасти и всеки от нас трябва добре да познава своите права и отговорности като ползвател на мрежата. За децата обаче не винаги е ясно какво е правилно, какво е опасно, какво може и какво е нередно в интернет пространството.

Комуникацията, информираността и доверието са изключително важни за това да се чувстваме спокойни, когато децата ни сърфират в интернет.

Бихме искали да споделим с вас десет основни правила, които биха спомогнали за това.

Времето, в което детето сърфира в интернет, е удачно да бъде съгласувано с родителите.

Важно е да имате доверието на детето си, за да ви споделя нещата, които го впечатляват и харесват (или не) в интернет.

У дома родителят е съветникът, който да му помогне в инсталирането на нови игри и програми.

Важно е да обясним на детето, че е необходимо да споделя паролите и регистрациите си в различни сайтове с родителите, за да не може никой да не използва неговото име.

Когато качва снимки, детето трябва да внимава сред тях да няма такива, които биха предизвикали обиди или подигравки, за самото него или за негови близки и приятели.

Ако детето попадне на притеснително или заплашващо съдържание в интернет, най-добре е да има рефлекс да го сподели, и вие съответно да подадете сигнал на http://web112.net/ или на Българската линия за онлайн безопасност БЛОБ (Българската линия за онлайн безопасност) 124 123.

Когато детето общува с непознати в интернет, важно е да не споделя името, адреса, училището и телефона си, за да не се излага на риск.

Ако някой го притеснява или обижда в мрежата, то трябва да знае, че трябва да прекрати общуването си с него/нея, и винаги да споделя подобни неприятни моменти с родителите.

Обяснете на детето, че в мрежата не всеки е такъв, за какъвто се представя, и че е важно да бъде внимателен с кого избира да общува.

Ако детето иска да се срещне с някого, но го познава само от интернет, непременно да сподели и обсъди срещата с вас, за да обсъдите полезността й и гарантирате нейната безопасност.

Информираността относно безопасното ползване на интернет далеч не се изчерпва с тези десет основни правила. Като водеща телекомуникационна компания VIVACOM стана партньор на “ТийНЕТ Парламент 2013” в деня за безопасен интернет миналата година. В рамките на събитието деца, взели участие в предварително проучване по темата, получиха възможността да се включат в дебат с общественици и народни представители и да споделят своите идеи. Те защитиха правата на своето поколение и приеха първата по рода си “Харта за правата на младите хора в интернет”.

VIVACOM е съосновател на Национален център за безопасен интернет и всяка година се включва в инициативите, организирани по случай Международния ден за безопасен интернет. Компанията се ангажира активно с подобряването на информираността на обществото и популяризиране на добрите практики за безопасно използване на интернет от децата с целогодишна кампания в различни български училища.