Сдружение „Образование без раници” (София), които заедно с активни младежи от цялата страна, ще направят, когато условията го позволяват, образователно турне за кариерно ориентиране в цялата страна, като достигнат до над 100 училища и над 30 000 ученици.

Междувременно сдружението активно организира уебинари в помощ на учителите и онлайн образованието.