Сдружение „Велоклуб Каварна” с проекта „По стъпките на вятъра“ ще има възможността дасъздаде мрежа от велопътеки в региона на градаи да популяризира  сред туристите възможността да достигат до местните природни и културно-исторически забележителности с помощта на велосипед.

По-дългосрочната им цел е да превърнат добруджанското крайбрежие в търсена територия за велотуризъм и велоспорт. Проектът ще включва определяне на маршрути за 10 велопътеки, в чиито обхват са включени местни забележителности, почистване на селектираните трасета и привеждането им в състояние подходящо за колоездене и трасиране с GPS, обозначаване на велопътеките с маркировка, създаване на електронни карти, които могат да се ползват за навигация и чрез мобилен телефон, публикуване на снимки на природните и исторически обекти в социалните медии и др.

Предвид дейностите и техните срокове, не се налага организацията да променя проекта.