Благотворителност

VIVACOM е един от най-големите работодатели в България с развита силна социална политика. Компанията осъзнава своето значение за развитието на обществото и възможността и силата да го направи по-добро чрез своите кампании за благотворителност и доброволчество.

Благотворителността е една от сферите, които VIVACOM подкрепя от дълги години и в която е развила и свои успешни проекти, които са създадени с цел подпомагане на обществото.

Най-голямата такава кампания е Операция „Жълти стотинки“

Операция „Жълти стотинки“ е най-голямата благотворителна кампания на VIVACOM. Стартирала през 2010г., целта ѝ е да набира средства за различни социални каузи, като дава възможност на всеки човек да помогне с малки суми по свой избор. Всяка година, при старта на кампанията, в търговските обекти на партньорите на „Жълти стотинки“ се поставят касички. Всеки, който иска да помогне, може да пусне в тях рестото си или желана от него сума. Други начини за дарение са DMS, превод на сума онлайн или по банков път. Каузите се подкрепят от VIVACOM за 3 години, което има дава достатъчно време да станат устойчиви и да могат да продължат след това развитието си самостоятелно.

Друга голяма и значителна кампания, създадена от VIVACOM е VIVAHelp, която подпомага служителите на компанията при нужда от лечение, което не се покрива от здравната каса или допълнителното здравно осигуряване.

Доброволческия клуб на компанията „VIVACOM Cares”, стартирал през 2010 година, обединява служителите на VIVACOM около една обща кауза – доброто. Всяка година се организират разнообразни доброволчески дейности като маркиране на еко пътеки, почистване на паркове и градини, посещения на домове за сираци, ремонтиране на детски площадки, организиране на благотворителни базари и други.

Всички останали дейности в областта на благотворителността, както и новини свързани с тях и с проектите изброени по-горе, може да видите тук.

Свързани новини