Какво подкрепя програма VIVACOM Регионален грант

Ние вярваме, че във всеки български град или село има много хора с добри идеи за промяна.

Програма VIVACOM Регионален грант (Програмата) е една от нашите обществено отговорни инициативи, чрез които целим да открием тези идеи и да ги подкрепим. Търсим онези от тях, които правят добро, сближават хората, развиват местата, в които живеем, или просто ни карат да се чувстваме щастливи.

Програмата се реализира чрез предоставяне на безвъзмездна помощ (грантове) на подкрепените организации.

Стойността на всеки проект може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения относно броя проекти, които една организация може да подаде. Ако организацията е била финансирана в предходни издания на Програмата, има право да кандидатства отново, но с идея, различна от тази, за която е получила финансиране. За нас е важно все повече добри идеи да се състезават за това да променят местата, в които живеем, работим, обичаме.

Какво подкрепяме?

Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите. При преценката на инициативите ще се взимат под внимание следните ключови критерии:

 • Полза от реализирането на инициативата или  решаването на проблем за конкретна общност;
 • Въвличане на местната общност;
 • Новаторство.

Програмата не подкрепя:

 • Проекти, свързани с религиозна или политическа дейност;
 • Медицинско лечение или процедури;
 • Проекти, които са изцяло за закупуване на оборудване или ремонт на материална база;
 • Хуманитарни помощи или благотворителни дарения;
 • Покриване на лихви по заеми;
 • Дейности, насърчаващи към насилие и омраза.

 Кой може да кандидатства?

В конкурса за финансиране могат да кандидатстват:

 • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
 • читалища;
 • настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.

За финансиране могат да кандидатстват и организации, които са получили финансиране по Програмата през предходна година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.

Няма да бъдат подкрепяни проекти на:

 • Вероизповедания;
 • Политически партии и свързани с тях организации;
 • Бизнес асоциации;
 • Синдикални организации;
 • Общини и асоциации на местните власти.

Как се кандидатства в Програмата?

Кампанията за набиране на предложения ще бъде отворена от 17 октомври и ще продължи до 2 декември 2018 г. Подкрепените от Програмата идеи ще бъдат обявени през февруари 2019 г. Следете www.vivacomfund.bg и www.ngobg.info за промени в сроковете за кандидатстване и обявяване на финансираните проекти.

Документи и подаване

Изпратете ни вашите идеи като попълните настоящия електронен формуляр за кандидатстване.

За да направите вашето представяне още по-добро, към формуляра може да приложите снимки, презентации или други промо материали, които са важни за вас и смятате, че чрез тях ще представите идеята си още по-успешно.

Идеи, получени след обявения краен срок за кандидатстване, няма да бъдат разглеждани.

Идеите, които бъдат одобрени и получат нашата подкрепа, ще бъдат представени на www.vivacomfund.bg и www.ngobg.info.

Можете да се запознаете подробно с Общите условия и правила на Програмата тук.

VIVACOM Регионален грант се организира и провежда от VIVACOM в партньорство с Български център за нестопанско право (www.bcnl.org) и Информационния портал на неправителствените организации в България (www.ngobg.info).

За въпроси, свързани с кандидатстване по Програма VIVACOM Регионален грант през 2018 г., можете да се свържете с екипа на Български център за нестопанско право на тел.: 088 851 99 91 и /02/ 981 66 17 или да пишете на електронна поща: regional.grant@vivacom.bg