Стартира второто издание на VIVACOM Регионален грант. В рамките на програмата телекомуникационната компания предоставя безвъзмездна помощ/грантове на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на местно ниво. Програмата се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско право.

Общата стойност на VIVACOM Регионален грант е 60 000 лева. Финансирането за всеки проект може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения нито на броя проекти, които една организация подава, нито на това дали е била сред печелившите в предходна година. Програмата ще подкрепи инициативи със средна продължителност до 1 година, като няма ограничение за сферите, в които ще се реализират проектите.

И в това издание, както в предходното, професионалисти и обществено значими личности от различни сфери ще бъдат част от журито, което ще оценява независимо проектите. Тази година това са Ива Дойчинова – журналист; Захари Карабашлиев – белетрист и драматург; Иван Кънчев – един от създателите на сдружение „Българска история“; Любен Панов – директор на Български център за нестопанско право, които разработиха методологията за реализиране на Гранта; Веселка Вуткова – Директор Корпоративни комуникации във VIVACOM.

„Целта на Регионалния грант е да дадем шанс за реализиране на добри идеи в повече български градове и села, независимо от размера и броя им жители. Важното е само проектите да сближават хората и да развиват региона“ – сподели Веселка Вуткова, директор Корпоративни комуникации във VIVACOM и член на журито.

Кампанията за набиране на предложения ще продължи до 20 декември 2016 г.