Образованието е фокусът на корпоративната социална отговорност на VIVACOM, защото от неговото качество зависи бъдещето на България. Инициираме и подкрепяме дългосрочни програми в тази сфера, защото младите хора трябва да вярват на качеството на българското образование и да виждат своето бъдеще и да намират поле за изява и развитие в България.

Нашата цел е да помогнем в създаването на поколение, подготвено да решава сложни инженерни, технологични и приложни научни задачи и така да допринесем за развитието на българската икономика и бизнес да подпомогнем генерирането на идеи и разработването на проекти с научно-приложна насоченост, които да бъдат реализирани от индустрията и бизнеса в страната.

В края на 2014 г., съвместно с Института по математика и информатика на БАН и Съюза на математиците в България, VIVACOM стартира проект за иновативно преподаване на математика и информатика в училищата. Онлайн платформата VIVA Cognita е с безплатен достъп за всички ученици в страната. Целта на платформата е да стимулира децата да се ориентират към точните науки, да помогне в усвояването им с помощта на компютрите и новите технологии и да насърчи изявата им чрез разнообразни състезания и конкурси. VIVA Cognita стимулира учителите да използват иновативни методи за преподаване и да развиват извънкласните форми на обучение.

Функционалности на VIVA Cognita

  • провеждане на публични и частни дискусии
  • организиране и провеждане на събития, конкурси и състезания
  • виртуални уроци (виртуална класна стая)
  • серии от видеоуроци и споделяне на различни носители на знания
  • развитие на идеи, менторство и подкрепа при създаването на иновативни продукти

Платформата стартира първото си онлайн състезание през ноември 2014 г. с VIVA Родолюбие, благодарение на което над 1 500 участници премериха знания в различни сфери – история, култура, спорт, география…Първото състезание VIVA Математика се проведе през м. декември и даде възможност на ученици от 3 до 12 клас да решават задачи по интерактивен и експериментален начин, благодарение на внедрената система Geogebra. Състезанията се провеждат 2 пъти годишно и всеки път най-добрите получават награди, осигурени от VIVACOM.

През май 2015 г. платформата обогати своето съдържание с нова рубрика за виртуална подготовка по математика, в която учениците могат да решават над 100 задачи според нивото си и по интерактивен начин, благодарение на внедрената система Geogebra.

Всеки месец VIVA Cognita провокира учениците и с Тема на месеца, която предлага задачи с различна трудност, а тримата ученици с най-високи резултати се награждават с ваучери за книги.