Формуляр за кандидатстване

1 Стъпка 1
2 Стъпка 2
3 Стъпка 3
4 Стъпка 4
5 Стъпка 5
6 Стъпка 6
7 Стъпка 7
  • ЗАЩО НИЕ?

    (информация за организацията)
  • Напишете с едно изречение: 1. Името на проекта; 2. Основна цел на проекта; 3. Населените места, в които ще се изпълняват дейностите по проекта и 4. Общата стойност на бюджета на проекта. Полето е с лимитиран брой символи 400.
  • (име, фамилия)
  • Опишете кратко и ясно мисията на организацията. Полето е с лимитиран брой символи - 400
  • Полето е с лимирант брой символи - 1000